Norsk medisinutdanning er godkjent i EØS-området

Etter forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet har ESA og EU nå bekreftet at norskutdannede leger har rett til godkjenning av sin legeutdanning i EØS-området.

Bakgrunnen for saken er omleggingen av turnustjenesten for leger i Norge og flytting av autorisasjonstidspunktet til etter fullført cand. med.. Omleggingen innebar et behov for endringer av oppføring av norsk medisinutdanning i vedlegg til EUs yrkeskvalfikasjonsdirektiv. Departementet notifiserte ESA om behov for endring. Den formelle saksbehandlingen har tatt tid. Norges søknad er nå ferdig behandlet.

Norske myndigheter har hele veien lagt til grunn at den norske utdanningen fyller kravene og er på nivå med øvrige europeiske utdanninger, men har måttet avvente den formelle saksprosessen i ESA og EU. Dette er en viktig avklaring for alle berørte parter.

Les EUs journal

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen