Viste nødhjelpsutstyr i Brussel

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

Innovativt norsk nødhjelpsutstyr var i fokus da norske leverandører deltok på en internasjonal messe for nødhjelpsutstyr i Brussel i midten av november.

Administrerende direktør Kristian Bye i Bright Products demonstrerer sine norskutviklede solcellelamper for EU-ambassadør Atle Leikvoll (t.h.). Lampene brukes bl. a. til å lyse opp FNs flyktningeleier rundt om i verden. Foto: Eirik Lundblad, NOREPS

Innovativt norsk nødhjelpsutstyr var i fokus da norske leverandører deltok på en internasjonal messe for nødhjelpsutstyr i Brussel i midten av november.

Aidex-messen i Brussel er et av verdens største forum for humanitær sektor. Her møtes kjøpere og leverandører av nødhjelpsutstyr, internasjonale organisasjoner, myndigheter og frivillig sektor for faglig oppdatering og nettverksbygging.

Kjent for god kvalitet
- Norge er kjent internasjonalt som en viktig aktør på det humanitære markedet. Norge leverer innovative og høyteknologiske løsninger til rask humanitær respons og langsiktig utviklingsarbeid. God funksjonalitet og høy kvalitet gjør disse løsningene attraktive for både hjelpearbeidere og katastroferammede familier, sier Mathilde Byskov i Norwegian Emergency Preparedness System (NOREPS), som koordinerte den norske deltakelsen på årets messe.

NOREPS er et nettverk bestående av Utenriksdepartementet, norske frivillige organisasjoner, Røde Kors, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og norske leverandører av varer og tjenester til nødhjelpsoperasjoner. Nettverket administreres av Innovasjon Norge.

NOREPS responderer på nødhjelpsbehov ved å støtte FN og humanitære organisasjoner før, under og etter nødhjelpsoperasjoner. En viktig del av denne støtten er forhåndslagring av nødhjelpsartikler over hele verden slik at hjelpen kommer frem så raskt som mulig.

Samtidig fremmer NOREPS aktivt produktutvikling og bærekraftige løsninger i nært samarbeid med FN og internasjonale humanitære organisasjoner.

Norge store på nødhjelp
Norge er en stor aktør innen nødhjelpsutstyr, med FN som særlig stor kunde. Den norske standen på Aidex demonstrerte alt fra lagerhaller, oppblåsbare flyktningetelt og flytransport til tørkefryst mat, satellittbilder og digital personsporing.

Norges ambassadør til EU, Atle Leikvoll, besøkte den norske standen og var imponert over de norske bedriftene:

- Det er interessant å se hvordan mange produkter og norsk teknologi kan brukes på en
  alternativ måte og dermed bli nyttige redskaper i forbindelse med humanitære katastrofer,
  sier Leikvoll.

Innovative løsninger for vanskelige situasjoner
EcoWater er et eksempel på dette. De selger vannrensere for private hjem, båter og bedrifter, men har nylig også utviklet mobile vannrensere for nød- og krisesituasjoner. Vannrenserne brukes blant annet av Verdens helseorganisasjon (WHO) i Syria.

Sammen med Getek AS, en annen medlemsbedrift i NOREPS, undersøker EcoWater om vannrenseren kan utstyres med solcellepanel. I stedet for elektrisitet, som det ofte er lite av i kriseområder, er tanken at solenergi skal bidra til rent drikkevann.  

- Det er et kjennetegn i nødhjelpsindustrien at leverandørene må utvikle smarte, slitesterke og
  kostnadseffektive løsninger. Utstyret skal brukes i noen av verdens mest utilgjengelige
  områder og nødhjelpsorganisasjonene har begrenset med ressurser. Derfor er det viktig å
  være innovativ, noe norske bedrifter er flinke til, sier Eirik Lundblad i NOREPS.

Et annet innovativt selskap i NOREPS er Bright Products med sine norskutviklede solcellelamper, som beskrevet HER i Bistandsaktuelt.

Besøkte EUs krisehåndteringssenter
De norske nødhjelpsaktørene fikk en orientering om EUs arbeid innen samfunnssikkerhet da de besøkte Generaldirektoratet for humanitær bistand og sivil beredskap (DG ECHO) og EUs krisehåndteringssenter Emergency Response Center (ERC). ERC er bemannet 24 timer i døgnet og er ansvarlig for EUs koordinering av sivilt nødhjelpsarbeid. Norges nasjonale ekspert i DG ECHO Per Øivind Semb sørget for at de norske deltakerne fikk gitt en rekke innspill til EU.

NOREPS besøkte DG ECHOs krisehåndteringssenter i Brussel under Aidex-messen. Foto: Eirik Lundblad, NOREPS

EU er i dag verdens største bidragsyter til utviklingshjelp og humanitær bistand. Europakommisjonen er i noen tilfeller ansvarlig for koordinering av medlemslandenes innsats i humanitære kriser. Norge bidrar ofte med nødhjelpsutstyr og fagpersonell til slike EU-ledede operasjoner rundt om i verden. Ebola-utbruddet i Vest-Afrika og tsunamikatastrofen i Japan i 2011 er konkrete eksempler på dette.

Mer informasjon:
TRYKK HER for å lese om samarbeidet mellom EU og Norge innen samfunnssikkerhet, krisehåndtering og beredskap.

Til toppen