Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norsk professor leder to EU-prosjekt

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Professor Terje Andreas Eikemo har de siste årene ledet et stort EU-basert forskningsprosjekt om helseulikheter. Nå leder han helsemodulen i det EU-finansierte European Social Survey.

Professor Terje Andreas Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har ledet det EU-finansierte forskningsprosjektet EURO GBD SE som består av 70 forskere fra 25 land. Foto: NTNU

Professor Terje Andreas Eikemo ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU har ledet det EU-finansierte forskningsprosjektet EURO GBD SE som består av 70 forskere fra 25 land. Prosjektet har hatt som mål å undersøke potensialet for å redusere helseulikheter i Europa.

– Vi har prøvd å identifisere de viktigste faktorene som kan redusere helseulikheter i europeiske befolkninger. Utgangspunktet var at vi visste at det er store helseulikheter i Europa. Fordi ulikhetene er større i noen land enn andre, må det bety at det er et potensial for å redusere ulikhetene, sier Eikemo.

Prosjektet er støttet av EUs helseprogram og styres av Erasmusuniversitetet i Rotterdam. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i EUs helseprogram siden det ble opprettet i 2003. Helseprogrammet innebærer deltakelse både i arbeidsgrupper og prosjekter.

Ulikheter knyttet til røyking i Norge
Eikemo trekker fram røyking som et eksempel på en faktor som har ført til helseulikheter i de fleste land. Mens fysisk aktivitet og overvekt er viktige faktorer til en forklaring av forskjeller i andre land, er røyking en viktig faktor i Norge. I Norge er det store helse-ulikheter i befolkningen knyttet til røyking. De med lav utdannelse røyker mer enn de med høy utdannelse.

Arbeidet har resultert flere artikler og en rapport som er den største rapporten om helseulikheter som noensinne er publisert, som samtidig har beregnet potensialet for å redusere ulikhetene. I tillegg har forskerne utviklet redskap for de ulike landene med forslag til hvordan man kan redusere helseulikhetene i sine land.

– Potensialet for å redusere ulikheter i helse er veldig stort i hele Europa. Hvert land trenger sin egen skreddersydde strategi for å redusere ulikheter, og alle land kan lære av hverandre, sier Eikemo.

Har etablert nettverk på europeisk nivå
Han mener forskningssamarbeidet gir mange fordeler for Norge.

– Det gir oss informasjon om hvordan Norge er i forhold til andre land og kunnskap om hva vi kan lære av andre. Vi har etablert et nettverk for forskning på helseulikhet på europeisk nivå som Norge er sterkt tilknyttet, sier han.

Selv om rapporten fra prosjektet er publisert betyr ikke det at arbeidet er over. Forskerne har publisert flere artikler, og flere av disse omhandler ulikhet knyttet til røyking.

– Vi fortsetter å samarbeide og vil skrive flere artikler på prosjektet. Vi kommer også til å søke om nye midler, blant annet i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, sier Eikemo.

Horisont 2020 har en egen satsing på helse i delen om store samfunnsutfordringer i dette programmet. Dette er en av de største satsingene i Horisont 2020.   

Skal lede kjempeundersøkelse
Eikemo er allerede i gang med et annet EU-tilknyttet forskningsprosjekt. Denne gang har han ansvaret for å lede arbeidet med helsemodulen i European Social Survey (ESS).

– Målet med undersøkelsen er å finne mekanismene for å kunne leve lenge og ha god helse. Dette blir Europas største helseundersøkelse når det gjelder antall land og variasjon i forklaringsvariabler, utvalgsstørrelse og kvalitet, sier Eikemo.

ESS er en del av EUs satsing på samarbeid om forskningsinfrastrukturer av felleseuropeisk interesse basert på et eget europeisk veikart om dette. ESS-undersøkelsen administreres av City University i London.

Unik undersøkelseskombinasjon
Modulen Eikemo har ansvaret for vil gi ESS en unik kombinasjon av helseundersøkelse og sosial undersøkelse.

– Det betyr at vi kan sammenligne betydningen av sosiale og medisinske forhold, sier Eikemo.

Eikemo var nylig i Brussel sammen med lederen for ESS, Rory Fitzgerald, for å presentere helsemodulen for representanter fra flere av Europakommisjonens generaldirektorat.

– Dette er første gang ESS får en helsemodul, og det er mange av Europakommisjonens generaldirektorat som er interesserte i å bruke denne undersøkelsen i sitt arbeid, sier Eikemo.

Datamaterialet fra undersøkelsen vil også bli gjort offentlig tilgjengelig.

– Det vil gi forskningsartikler på høyt nivå, og det vil gi datamateriale for forskere, studenter, politikere, journalister og andre som ønsker å bruke det, også i Norge, sier Eikemo.

Mer informasjon
Les rapporten fra forskningsprosjektet EURO GBD SE
Les artikler fra EURO GBD SE her og her
Les mer om Norges helsesamarbeid med EU
Les mer om Norges forskningssamarbeid med EU

Til toppen