Norsk sokkel er et attraktivt sted for investeringer

- Norsk sokkel vil være et attraktivt sted for investeringer i mange tiår fremover. Vi har ressursene, vi har en leverandørindustri i verdensklasse og vi har et forutsigbart rammeverk, sa Olje- og energiminister Tord Lien under Paretos konferanse offshorekonferanse torsdag.

- Norsk sokkel vil være et attraktivt sted for investeringer i mange tiår fremover. Vi har ressursene, vi har en leverandørindustri i verdensklasse og vi har et forutsigbart rammeverk, sa Olje- og energiminister Tord Lien under Paretos konferanse torsdag.

Statsråd Lien var invitert til å holde innlegg om fremtiden på norsk sokkel. Han påpekte nødvendigheten ved å holde investeringsnivået høyt og viste til at departementet har mottatt et rekordhøyt søknadsantall til såkalte forhåndsdefinerte områder (TFO2014). TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder på norsk sokkel, og skal stimulere til rask og effektiv utforskning av sokkelen.

-Dette viser at norsk sokkel fortsatt er og vil være attraktiv i årene som kommer. Årets TFO har et bredt spekter av selskaper. Kompetanse og mangfold er viktig for god ressursforvaltning og for realisering av verdiene på norsk sokkel, sier Lien.

.

(EBM/OED)
Til toppen