Norsk støtte til dialog og samarbeid på Kypros

EØS-midlene

To nordmenn har på kort tid fått sentrale oppdrag for FN i Kypros-konflikten. Også gjennom EØS-midlene bidrar Norge til dialog og forsoning mellom nord og sør på øya.

I helgen ble Espen Barth Eide utnevnt som FNs generalsekretærs spesialrådgiver for Kypros. Tidligere denne måneden tok den norske generalmajoren, Kristin Lund, over som leder av den militære styrken i FN-operasjonen UNFICYP.

Siden Kypros ble medlem av EU har øya mottatt EØS-midler fra Norge. I overkant av 100 millioner kroner er gjort tilgjengelig. Norske og kypriotiske myndigheter har vært enige om å bruke en stor del av den norske støtten på tiltak for å styrke dialogen og samarbeidet mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter.

Unik møteplass i buffersonen
Det mest konkrete resultatet er etableringen av Home for Cooperation i hovedstaden Nikosia som åpnet i 2011. Fra delingen av øya i 1974 ble huset liggende midt i den demilitariserte buffersonen. Kun en liten butikk i første etasje, som laget og solgte t-skjorter til FNs fredsbevarende styrker, ble igjen. FN opprettet også en vaktpost på taket mens bygningen ellers forfalt.

Pause underveis i byggingen. Foto: Home for Cooperation

Med EØS-midler i ryggen er huset i dag omgjort til et levende møtesenter for undervisning og dialog mellom gresk-kyprioter og tyrkisk-kyprioter. Senteret er tilgjengelig både fra nord og sør og er blitt en unik møteplass. Selv politiske ledere fra nord og sør har brukt senteret som en nøytral møteplass.

Her er det en rekke ulike tilbud om seminarer, foredrag, språkopplæring i gresk og tyrkisk, bibliotek, kontorplasser for frivillige organisasjoner, kafe mm. Norge støtter også et prosjekt for å starte en dialog om innholdet i historieundervisningen i nord og sør. Senteret fikk nylig EUs kulturminnepris, Europa Nostra.

Se videoen over mer informasjon om aktivitetene ved huset.

     Les mer: Oversikt over EØS-midlene til Kypros

Samtidig støtter Norge frivillige organisasjoner som på tvers av delelinjen gjennomfører prosjekter som kommer hele øya til gode. Denne tankegangen er også gjennomført i mange av de andre prosjektene som finansieres av Norge gjennom EØS-midlene. Her er noen eksempler:

Folkehelse (1,2 mill euro)
Benmargregisteret på Kypros oppgraderes. Det er rekruttert flere tusen nye benmargsgivere fra begge befolkningsgruppene. Flere familier som er disponert for blant annet kreft, kartlegges og få raskere behandling. Les hvordan pappkrus redder liv.

Vold i nære relasjoner (0,7 mill euro)
Nikosia for øyas første spesialbygde krisesenter for ofre for familievold. Senteret er under bygging i samarbeid med det norske Krisesentersekretariatet. Når det står ferdig skal det gi tilbud til familievoldsofre fra hele øya.

Kultursenter (0,6 mill euro)
Et helt nytt senter for visuell kunst og forskning åpner i Nikosia i midten av september. Senteret er støttet av Norge med EØS-midler og skal stille ut kunst, bøker, fotografier mm som dokumenterer hele øyas felles kulturarv.

Til toppen