Norsk-svensk-finsk ekspertgruppe for vekst i nordområdene

Statsminister Ernas Solberg og hennes finske og svenske kollega, Katainen og Reinfeldt oppretter ekspertgruppe for å kartlegge mulighetene for økt samarbeid mellom landene i nordområdene.

- Våre tre land har felles interesser i styrket næringsutvikling i nord. Dette er en viktig prioritering i nordområdepolitikken og et satsningsområde for min regjering. Samarbeidet med våre nordiske naboland i nord står her sentralt, og sammen med statsministrene Jyrki Katainen og Fredrik Reinfeldt ønsker jeg å styrke dette samarbeidet ytterligere, sier statsminister Erna Solberg.

Medlemmene i ekspertgruppen er administrerende direktør i det finske sentralhandelskammeret Risto E. J. Penttilä, rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet Anne Husebekk og landshøvding i Västerbotten Magdalena Andersson.

- Jeg er glad for at rektor ved UiT Norges Arktiske Universitet Anne Husebekk har sagt ja til å påta seg å være den norske representanten i denne gruppen. Jeg er trygg på at hun på en god måte vil bidra til gruppens helhetlige arbeid, og særlig hva gjelder spørsmål om kunnskapsbasert næringsutvikling, sier Solberg.

Ekspertgruppen skal arbeide med å finne nye konkrete temaområder med merverdi for samarbeidet mellom landene. Utredningsarbeidet skal legge vekt på prosjekter som er praktiske og gjennomførbare. Forslag fra gruppen kan omfatte tiltak i både offentlig og privat sektor. Hovedformålet er å identifisere muligheter for bærekraftig økonomisk vekst.

- Jeg ser fram til å følge gruppens arbeid og få deres tilrådninger. Jeg tror mye kan gjøres enda bedre og imøteser også forslag til tiltak og prioriteringer som ikke er avhengig av økte offentlige utgifter, sier Solberg.

Gruppens utredningsarbeid forventes ferdig i løpet av 2014.

Til toppen