Norskstøttet prosjekt fikk pris for sosialt entreprenørskap

EØS-midlene

Med EØS-midler i ryggen har Istvan Mar klart å øke inntektene til bøndene i et fattig område i Romania. For innsatsen er han nå hedret i Ernst og Youngs entreprenørskapskonkurranse.

Odorhei er en region som ligger plassert midt i Romania, en fire timers kjøretur nord for hovedstaden Bucuresti.

I 2008 fikk han rundt 7 millioner kroner i støtten gjennom EØS-midlene til et prosjekt som skulle gi de lokale bøndene mulighet til å presse egne bær og frukt på deres eget anlegg. Målet var å gi dem mulighet til å beholde og øke egne inntekter i stedet for å måtte bearbeide avlingen hos andre.

     Les mer: Se flere bilder fra prosjektet og prisutdelingen

I 2010 stod prosesseringsanlegget klart. Da hadde det en kapasitet på fire tonn frukt. Videreforedlingen av frukten ble basert på tradisjonelle teknikker og oppskrifter.

Gjennom prosjektet fikk bønder og andre innbyggere i Odorhei også mulighet til å lære mer om mulighetene for velstandsutvikling i fattige jordbruksregioner.

I forlengelsen av prosjektet startet Istvan Mar organisasjonen «Fructul Secuiesc» for å spre erfaringene fra Odorhei. I dag har rundt ett tusen familier i mer enn 25 sårbare lokalsamfunn opplevd økte inntekter gjennom å benytte seg av organisasjonens fasiliteter for prosessering, pakking og distribusjon av frukt.

Disse resultatene har blitt lagt merke til. I Ernst og Youngs nasjonale entreprenørskapskonkurranse i Romania denne måneden fikk Mar prisen for årets sosiale entreprenør.

     Les mer: Sosialt entreprenørskap mot ungdomsledighet

Selskapet arrangerer liknende kåringer i 60 land, men det er første gang denne konkurransen ble arrangert i Romania.

Gjennom EØS-midlene finansierer Norge en rekke programmer i Romania for å redusere sosiale og økonomiske ulikheter. Støtten utgjør om lag 2,6 milliarder kroner frem til 2016.

En rekke norske institusjoner og andre aktører deltar i gjennomføringen av programmer og prosjekter. Norges Vel var partner i prosjektet i Odorhei. 

Til toppen