Priv til red:

Ny OECD-rapport om den norske helsetjenesten

OECD har undersøkt den norske helsetjenesten og vil presentere sin rapport onsdag 21. mai. Pressen er velkommen til å delta.

OECD har i sin gjennomgang (Quality Review) sett særlig på de kommunale helsetjenestene, psykisk helse og arbeidsdelingen mellom tjenestenivåer og yrkesgrupper. Rapporten inneholder OECDs vurderinger av hva som fungerer og ikke fungerer i norsk helsetjeneste, og gir råd om hva som kan forbedres. Statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg mottar rapporten.

Program onsdag 21. mai kl. 09.30-12.15:

09:30 - 10:00: Registrering

10:00 - 10:10: Velkommen ved statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg

10:10 - 10:20: Introduksjon ved departementsråd Bjørn-Inge Larsen

10:20 - 11:05: Presentasjon av rapporten (Quality Review) ved fungerende leder for OECDs Helseavdeling, Francesca Colombo

11:05 - 11:30: Pause

11:30 - 12:00: Debatt

12:00 - 12:15: Oppsummering og avslutning ved Bjørn-Inge Larsen

Sted: Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo

Astrid Nøklebye Heiberg og Francesca Colombo vil være tilgjengelig for kommentarer.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen