Ny ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet

Brigader Jens-Thorleif Thorsen (59) er utnevnt til embetet som ekspedisjonssjef ved avdelingen for utvikling og administrasjon i Forsvarsdepartementet. Han tilsettes i en sivil stilling.

Brigader Jens-Thorleif Thorsen (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

Thorsen er født 28. juni 1955. Han har sin utdanning og bakgrunn fra Forsvaret, og har tjenestegjort i Forsvaret i 38 år. Thorsen begynte som nestleder ved Avdeling for fellestjenester 15. august 2008. Han har fungert i stillingen som ekspedisjonssjef siden 1. januar 2014. Han tiltrer på det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Avdelingen for utvikling og administrasjon (FD I) skal bidra til at departementet som helhet når sine mål gjennom effektiv systemunderstøttelse av interne arbeidsprosesser og arbeidsformer. I tillegg til blant annet å gi stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse og drifte bygningsmassen, er avdelingen ansvarlig for lønn og personaladministrasjon samt forebyggende intern sikkerhet og etatsstyring av NSM.

Til toppen