Ny folkehelsemelding – kom med dine innspill

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Nå kan du komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle folkehelsepolitikken på ny nettside.

I arbeidet med meldingen ønsker regjeringen spesielt å løfte frem tre innsatsområdene: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert. På nettsiden http://folkehelsemelding.regjeringen.no kan du gi dine innspill.

– Grunnlaget for god helse legges tidlig. Derfor må vi gi alle barn gode og trygge oppvekstvilkår og gi tidlig hjelp før problemene blir store. Vi blir flere eldre og vi lever lengre, derfor vil regjeringen legge bedre til rette for at eldre kan stå lenger i arbeidslivet og være aktive i samfunnet. Og vi vil motivere folk til å ta de sunne valgene. Jeg håper mange kommer med innspill til hvordan vi kan utvikle folkehelsepolitikken for å oppnå dette, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker dine innspill til folkehelsemeldingen
Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker dine innspill til folkehelsemeldingen (HOD)

Tirsdag 17. juni hadde Helse- og omsorgsdepartementet det første innspillsmøte til folkehelsemeldingen. Møtet handlet om barn og unges helse. Hvordan kan vi bedre oppvekstvilkårene til barn og unge, hva skal til for at barn og unges psykiske helse skal løftes i folkehelsearbeidet og hvordan kan vi legge til rette for sunne levevaner hos barn.

Møtet samlet rundt 60 deltakere fra en rekke organisasjoner. Blant innlederen på møtet var Barneombud Anne Lindboe, Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom og Truls Olaussen Sætrang i Elevorganisasjonen. Noen innspill som gikk igjen var ønske om at det satses på tiltak som fremmer psykisk helse hos barn og unge - unge skal bygges, ikke forebygges! Kompetansen og tilgjengeligheten i primærhelsetjenesten må styrkes. I tillegg var det mange som trakk fram at det er behov for bedre samordning mellom ulike tjenester som arbeider med barn og unge. Deltakerne var svært positive til å løfte psykisk helse i folkehelsearbeidet og skolen ble trukket frem som en viktig arena for å jobbe med psykisk helse.

Regjeringen vil legge fram en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015 – før kommunevalget. På denne måten vil vi legge til rette for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser. Det er avgjørende med god lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet.

Se bilder fra innspillsmøte på Flickr 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen