Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket på høring. Forskriften vil erstatte forskrift 28. januar 2009 nr 75 om midler til bygdeutvikling.

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket på høring. Forskriften vil erstatte forskrift 28. januar 2009 nr 75 om midler til bygdeutvikling. 

Med utgangspunkt i de to siste jordbruksoppgjørene er det nødvendig å endre forskrift 28. januar 2009 nr. 75 om midler til bygdeutvikling. I disse jordbruksoppgjørene ble bl.a. maksimal prosentsats for tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg hevet og maksimal grense for tilskudd til investeringer i produksjonsanlegg opphevet på nasjonalt nivå. Ut fra et mål om et mer oversiktlig regelverk, samt behovet for presisering og tydelig­gjøring av forskriftens virkeområder og bestemmelser, er det også foreslått enkelte andre endringer i forskriften. Forslagene gir ikke store materielle endringer i regelverket. De store strukturelle endringene som foreslås gjør at det er mest naturlig å erstatte gjeldende forskrift med en ny. 

Departementet ber om at eventuelle kommentarer til forslag til ny forskrift sendes til departementet innen fredag 28. november.

Til toppen