Ny grøntsatsing i Trøndelag

Trøndelag har et betydelig vekstpotensial for grøntproduksjon. Det er viktig å støtte opp under de etablerte produsentene og samtidig prøve å få tak i nye produsenter i de mest aktuelle produksjonene. Trøndelag har fra naturens side gode naturgitte forhold for produksjon av både grønnsaker, bær og poteter, dette vil en utnytte.

Trøndelag har et betydelig vekstpotensial for grøntproduksjon. Det er viktig å støtte opp under de etablerte produsentene og samtidig prøve å få tak i nye produsenter i de mest aktuelle produksjonene. Trøndelag har fra naturens side gode naturgitte forhold for produksjon av både grønnsaker, bær og poteter, dette vil en utnytte.

Fylkesmannens landbruksavdelinger i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har sammen med Norsk Landbruksrådgiving i de to fylkene tatt initiativ for å etablere en tydeligere strategi som bidrag til sikring av lønnsomheten og konkurransekraften i næringa. Samtidig er det ønske om å øke produksjonen i tråd med nasjonale målsettinger og ønsker fra markedsaktørene. Planen er å gjennomføre forprosjektet for så gå videre med et hovedprosjekt i 2015.

Grønsaker
(Foto: Oi Trøndersk mat og drikke)
Til toppen