Ny møteplass for folkehelse

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene er viktig i folkehelsearbeidet. Nå går Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse som skal styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndigheter.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og myndighetene er viktig i folkehelsearbeidet. Nå går Frivillighet Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sammen for å lage en ny nasjonal møteplass for folkehelse som skal styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og myndigheter.  

–Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse, og jeg vil legge frem en ny stortingsmelding om folkehelse i 2015. I dette arbeidet er frivillige organisasjoner viktig. De når mange vi ikke når gjennom offentlige tjenester. Jeg er derfor glad for at Frivillighet Norge har sagt ja til å lede den nye møteplassen for folkehelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 –Å synge i kor er først og fremst lærerikt og morsomt, men også bra for helsa! All deltakelse i foreningsliv er folkehelsefremmende. Det forebygger ensomhet, holder folk i aktivitet, gir læring og glede, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

– God helse er ikke nødvendigvis fravær av sykdom. Det handler like mye om å mestre livet. Frivillige organisasjoner fremmer aktivitet, trivsel og tilhørighet. Det er mange frivillige organisasjoner som bidrar i folkehelsearbeidet, men som ikke har folkehelse som uttalt mål. Vi ønsker å trekke flere gode krefter inne i folkehelsearbeidet og legge bedre til rette for samarbeid mellom frivilligheten og myndighetene, sier Høie. 

– På møteplassen for folkehelse skal vi arrangere speed-dating mellom offentlig ansatte og representanter fra organisasjonene for å spore til flere gode partnerskap. Å satse på frivilligheten er å satse på folkehelsa, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Birgitte Brekke.

Møteplass for folkehelse skal sikre et godt samarbeid mellom forvaltningen, politikere og frivillige organisasjoner, og vil være en viktig premissleverandør for folkehelsepolitikk. Det tas sikte på at første møte holdes i august.

  

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter