Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny nasjonal strategi mot overdoser

Hvert år mister om lag 260 mennesker i Norge livet på grunn av overdose. Den nye nasjonale overdosestrategien skal forebygge overdosedødsfall.

Sammenlignet med andre europeiske land har Norge et høyt antall overdosedødsfall blant rusavhengige. Det er behov for styrket og samlet innsats mot overdoser. Hovedmålet i den nye strategien er en årlig nedgang i antall overdosedødsfall, med en langsiktige nullvisjon.

- Det er tragisk når noen mister livet på grunn av overdose, og det er tungt for pårørende som mister en de er glad i. Ett overdosedødsfall er ett for mye. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe og forebygge bedre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det var bred politisk enighet om å utarbeide en nasjonal strategi mot overdoser da Stortinget behandlet rusmeldingen Se meg! i 2013. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utarbeide og gjennomføre strategien.

Det er knyttet en årlig bevilgning på 10 millioner kroner til strategien over de neste fire årene. Til sammen 40 millioner kroner.

Arbeidet med å forebygge overdoser må sees i sammenheng med regjeringens andre satsinger på rusfeltet.

- Utfordringene på rusfeltet tilsier at det er behov for ny og forsterket innsats. Vi skal bygge opp tjenestene til rusavhengige og vi skal legge frem en opptrappingsplan i løpet av 2015. Flere skal få hjelp tidligere, sier Høie.

Mange av tiltakene i overdosestrategien er rettet mot brukerne selv. Å bidra til å myndiggjøre brukerne, endre deres syn på seg selv og gi dem kunnskap og redskaper til å hjelpe ved overdoser. En viktig del av strategien vil også være å styrke hjelpetilbudet og oppfølgingen av pårørende.

- Når en person dør av overdose, er det mange pårørende som sitter igjen og har mistet noen de er glad i. Det er viktig at de pårørende får den støtten og hjelpen de har behov for, sier Høie.

Noen av de viktigste tiltakene i strategien:

  • Pilotkommuneprosjektet: Gjennom dette prosjektet skal de 9 kommunene med høyest antall overdosedødsfall jobbe med å lage lokale handlingsplaner og tiltak for å forebygge fremtidige overdoser i sin kommune. Kommunene det gjelder er Oslo, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Asker, Porsgrunn, Arendal, Stavanger og Trondheim. Kompetansesenter Rus Østlandet (Korus Øst) skal hjelpe kommunene i dette arbeidet. Helsedirektoratet har nylig opprettet en egen tilskuddsordning som skal gi kommunen midler og stillinger til å jobbe målrettet med overdoser.
  • Utdeling av nalokson nesespray: Å styrke brukernes og de pårørende sin mulighet til å hjelpe ved overdoser er et viktig tiltak. I løpet av kort tid skal et prosjekt med utlevering av livreddende motgift – nalokson nesespray – til brukere og andre (pårørende, ansatte i botilbud og gatenære tiltak, personale i fengsel) iverksettes i et forskningsprosjekt i Oslo og Bergen. Nalokson er i dag standard motgift og brukes verden over av ambulansepersonell og annet helsepersonell. SERAF har fått i oppdrag å utvikle og evaluere prosjektet. Evalueringen skal avsluttes i 2016.
  • Endre brukerkultur: Stimulere heroinavhengige til å røyke heroin fremfor å injisere. Vi vet at i land der heroininhalering er utbredt, er det få overdosedødsfall. Helsepersonell kan i møte med den enkelte sprøytebruker anbefale å prøve inhalering som en alternativ inntaksmåte. At en i en slik sammenheng bidrar med brukerutstyr og informasjon anbefales og sees på som en parallell til utdeling av injiseringsutstyr og informasjon om sprøyteteknikk for å unngå skader. Dette kan på sikt bidra til å brukerkulturen og hindre overdosedødsfall.
  • Forebygging av overdoser etter utskriving fra rusinstitusjon/fengsel: Forebygging av overdoser etter utskriving fra rusinstitusjon har vært ett av de prioriterte tiltakene i Pasientsikkerhetskampanjen. Det er ett av tiltakene som har fått mest positiv tilbakemelding, fra både ansatte og pasienter. Nå skal dette tiltaket overføres til fengselshelsetjenesten. Vi vet at det ofte er etter behandling eller soning av faren for overdoser er størst. Målet er å sikre at de som løslatelse fra institusjon/fengsel får tilstrekkelig informasjon og kunnskap om faren ved overdose etter endt behandling/løslatelse fra fengsel.
  • Nasjonal overdosedag 31.august: 31. august er etablert som en internasjonal overdosedag. For å øke den offentlige oppmerksomheten rundt overdosedødsfall i Norge er det et ønske å etablere 31. august som nasjonal markeringsdag - for å minnes de døde og for å forebygge nye dødsfall. Landsforbundet mot stoffmisbruk - de pårørende sin organisasjon - har fått i oppdrag å etablere et nettverk for en første nasjonal markering 31. august 2014.

Les Nasjonal overdosestrategi 2014–2017

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen