Nytt nettsted om pedagogisk entreprenørskap

Det nye nettstedet Pedent.no skal inspirere og være en ressurs for lærere som vil ta i bruk undervisningsopplegg for pedagogisk entreprenørskap.

Pedent.no skal være en ressursbank for lærere som trenger støtte for pedagogisk entreprenørskap. Nettstedet skal være med på å gi elevene i grunnopplæringen bedre muligheter for å bruke entreprenørielle pedagogiske læringsformer i ulike fag.

- Det er positivt at pedent.no gir lærere støtte i bruk av metoder som kan knytte skole og samfunn tettere sammen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.  

Nettstedet inneholder gode eksempler på undervisningsopplegg og byr også på faglig fordypning i emnet. Både arbeidsformer og metoder blir beskrevet og eksemplifisert for ulike fag og ulike trinn.

Bruk av entreprenørielle metoder skal:

  • knytte skole og samfunn tettere sammen
  • knytte læringen bedre til noe elevene kan anvende i sine liv
  • gi økt tverrfaglighet
  • skape nye læringsarenaer
  • utvikle elevenes evne til nyskapning og innovasjon

Målgruppene for nettsiden er lærere i grunnskolen og videregående opplæring.  

Pedentometeret

Ressursbanken inneholde også kartleggingsverktøyet Pedentometeret. Dette verktøyet kan skolene bruke for å finne ut om de allerede bruker entreprenørielle metoder. Nettsiden inneholder også flere videoer.

Det er Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen som har utviklet nettsiden på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Flere aktører innenfor entreprenørskapsfeltet har også bidratt med innhold.  

Til toppen