Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny protokoll til den europeiske menneskerettskonvensjonen

Norge har i dag undertegnet protokoll nr. 16 til den europeiske menneskerettskonvensjon. Protokollen gir nasjonale domstoler mulighet til å be Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg om rådgivende uttalelser.

Hensikten med protokoll nr. 16 er at flere menneskerettssaker skal kunne bli løst på nasjonalt nivå. Dette er positivt både i seg selv og fordi det på sikt kan bidra til å gjøre køen av saker til behandling i EMD kortere.

Domstolen i Strasbourg mottar klager fra personer og organisasjoner som mener at deres rettigheter under den europeiske menneskerettskonvensjon er brutt av en av Europarådets 47 medlemsstater. Domstolen har i mange år hatt en svært stor saksmengde og et betydelig etterslep.

Protokoll nr. 16 innebærer at de øverste domstolene i Europarådets medlemsstater kan be EMD om å avgi rådgivende uttalelser om prinsipielle spørsmål som gjelder tolkning eller anvendelse av EMK knyttet til konkrete saker de har til behandling.

Protokoll nr. 16 inngår i en reformpakke som ble vedtatt på Brighton-konferansen om EMDs fremtid i 2012. Protokollen ble åpnet for undertegning 2. oktober 2013 og er så langt undertegnet av 14 stater.

Til toppen