Ny rapport fra Beregningsutvalget kommer fredag

Ny rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene blir offentliggjort fredag. 20. juni.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er i ferd med å sluttføre arbeidet med rapporten ”Etter inntektsoppgjørene 2014”. Rapporten vil gi oppdaterte tall over lønnsutviklingen og en oversikt over hovedtrekkene i årets hovedoppgjør.

Utvalget sender ut en pressemelding fredag 20. juni kl. 13.00. Rapporten vil bli lagt ut på regjeringen.no.

Til toppen