Ny rapport om antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens forekommmer ofte i bakterier som smitter gjennom mat og dyr, men fortsatt er en liten andel av bakteriene resistente mot flere viktige antibiotika samtidig. Det viser en rapport om antibiotikaresistens i 2012 som EUs mattrygghetsorgan EFSA og det europeiske smitteverninstituttet ECDC har utarbeidet.

EFSA og ECDC mener det er bekymringsfullt at antbiotikaresistens forekommer så ofte.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet er offisielt norsk kontaktpunkt for EFSA.

Til toppen