Ny rapport om kommunene og EUs anskaffelsesdirektiver

EU vedtok i mars 2014 tre nye anskaffelsesdirektiver. På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort vurdert direktivenes unntaksregulering for offentlig-offentlig samarbeid og forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger.

EU vedtok i mars 2014 tre nye anskaffelsesdirektiver. På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Advokatfirmaet Hjort vurdert direktivenes unntaksregulering for offentlig-offentlig samarbeid og forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger.
 
Norske kommuner og fylkeskommuner står i utgangspunktet fritt ved organiseringen av egen virksomhet. De bestemmer selv om oppgaver skal utføres i egen virksomhet, i samarbeid med andre eller legges til selskaper. Ved organisering utenfor egen virksomhet må kommunene og fylkeskommunene vurdere om forholdet omfattes av EUs regler om offentlige anskaffelser, herunder unntaket for offentlig-offentlig samarbeid.
 
- Jeg håper denne rapporten kan være til hjelp for norske kommuner, og øke forståelsen for hvilke krav som stilles når det offentlige skal opprette et selskap eller inngå et samarbeid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Les rapporten: Nye anskaffelsesdirektiver og unntaket for offentlig-offentlig samarbeid - Forholdet til norske interkommunale samarbeidsordninger

Til toppen