Ny rapport om personskader i Norge

Om lag 540 000 personer skades og rundt 2500 personer dør som følge av skadene i Norge hvert år. Dette kommer frem i en ny rapport fra Folkehelseinstituttet som for første gang viser en samlet oversikt over personskader i Norge.

Personskader skyldes i hovedsak ulykker, men også voldsskader og selvpåførte skader inngår i oversikten. Ulykker er den viktigste årsaken til dødsfall for personer under 45 år. Transportulykker rammer spesielt ungdom og unge voksne, mens fallulykker er mest vanlig blant eldre.

Det har vært en betydelig nedgang i ulykkesdødsfall de siste 40 årene, men personskade som følge av ulykker fremdeles en stor utfordring for folkehelsen. Rapporten viser at registre og data over skader er mangelfulle.

– For å forebygge ulykker bedre er det viktig å utvikle gode registre og data. Denne rapporten er et viktig skritt på veien for å få bedre oversikt. Helse- og omsorgdepartementet har også nedsatt en arbeidsgruppe for å bedre skadedata fra Norsk pasientregister. Registreringen skal bli enklere og vi skal utvikle bedre informasjonsmateriell for å øke registreringen av skader, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I overkant av 100 000 personer har som følge av skader behov for behandling i spesialisthelsetjenesten, mens den største gruppen av skadepasienter, ca. 250 000, blir ferdigbehandlet i primærhelsetjenesten.

Rapporten fra Folkehelseinstituttet er laget på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, på vegne av den tverrsektorielle departementsgruppa for nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014. Den er et ledd i en tverrdepartemental strategi for å få bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet.

Les rapporten om skader og dødsfall som følge av ulykker

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen