Ny rapport om språk og barnehage

Mange kommuner jobber bra med å gi minoritetsspråklige barn som ikke går i barnehage et tilbud hvor de kan lære norsk. Det viser en rapport fra Fafo som kommer i dag

Rapporten ”Å være seg sitt ansvar bevisst – Språktilbud til 3-5-åringer med minoritetsspråklig bakgrunn som ikke går i barnehage” er laget på oppdrag fra Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet.

- Barn som ikke kan norsk, møter store utfordringer i skolehverdagen både i timene og i lek og samspill med de andre elevene. Barnehagene har stor betydning for barns språkutvikling. Derfor er det nyttig å få mer kunnskap om hva som er årsakene til at barna ikke går i barnehage, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Barnehagedekningen i Norge har økt det siste året. Også blant minoritetsspråklige barn går nå 91,5 prosent i barnehage. På landsbasis er det om lag 2450 minoritetsspråklig barn i alderen 3-5 år som ikke går i barnehage. Denne rapporten sier noe om hvorfor. Den peker også på hva kommunene gjør for å nå denne gruppen.

Rapporten peker på at det ofte er praktiske forklaringer som ligger til grunn når barna ikke har barnehageplass. Rapporten anbefaler at kommunen gir et alternativt språktilbud nær familiens bosted. Mange kommuner har gode erfaringer med åpen barnehage og egne språkgrupper for 3-5 åringer. Slike tilbud er ofte gode rekrutteringsarenaer for ordinær barnehage.

- Rapporten gir et godt grunnlag som vi kan ta med oss i det videre arbeidet med å sikre at alle barn lærer norsk før skolestart. Nøkkelen til integrering er å kunne språket, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Her kan du lese FAFO–rapporten

Til toppen