Ny tilskuddsordning for innkjøp av idrettsutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne

Kulturdepartementet har godkjent tildeling av 2,3 millioner kroner av spillemidlene til innkjøp av idrettsutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne.

- Idretten skal være for alle, sier kulturminister Widvey. - I mange idretter er det nødvendig med spesialutstyr til utøvere med nedsatt funksjonsevne. Det er flott at flere særforbund ønsker å kjøpe inn rekrutteringsutstyr. Nå etablerer vi en  tilskuddsordning som innebærer at de får dekket utgifter ved innkjøp av  spesialutstyr som kan lånes ut til idrettslagene. Tilskuddet er viktig fordi det gjør det mulig for flere personer å få prøve seg i en idrett, sier kulturminister Thorhild Widvey.

- Bedre tilgang på utstyr vil bidra til større aktivitet og skape nye idrettsmiljøer til glede for mange med nedsatt funksjonsevne, sier kulturminister Widvey.

Tildelingen er foretatt på bakgrunn av innstilling fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Tilskuddet går til særforbund for innkjøp av rekrutteringsutstyr. Ordningen er basert på utlån til idrettslagene. Kulturdepartementet tar sikte på å videreføre utstyrsordningen også i 2015.

I vedlegget finner du oversikt over fordelingen av tilskuddet.

Til toppen