Ny veileder om utskilling av virksomhet fra staten

En ny veileder skal sørge for gode beslutninger og prosesser når oppgaver skal flyttes ut av staten.

- Veilederen er et praktisk redskap når det er aktuelt å skille ut virksomhet fra staten for å forbedre statens oppgaveløsning. Et eksempel er i arbeidet med å etablere et eget veiutbyggingsselskap, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

”Fra stat til marked - Veileder om utskilling av virksomhet fra staten”  er utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Formålet med veilederen er at beslutninger om å skille ut oppgaver er basert på gode vurderinger, formål og rammevilkår. Prosessene må være gode slik at målene med omstillingen blir oppnådd.

- Dersom virksomhet skal skilles ut fra staten, må dette skje på en ryddig måte. Utskilling berører ansatte og deres arbeidsplass. Da er det viktig med gode omstillingsprosesser. Veilederen skal bidra til dette, sier Sanner.

Veilederen vil også være nyttig for virksomheter som er under omstilling eller der det er aktuelt å etablere hele eller deler av virksomheten som et eget rettssubjekt. Veilederen tar blant annet opp konkurransemessige og konkurranserettslige forhold, pensjonsspørsmål, arbeidsrettslige spørsmål og endringer, forholdet til offentlighet og forvaltningsloven og regnskapsmessige, bevilgningsmessige og lovtekniske forhold.
 
Veilederen erstatter ”Fra stat til marked” som Moderniseringsdepartementet utga i 2005. Difi har oppdatert veilederen på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet.

Fra stat til marked - Veileder om utskilling av virksomhet fra staten

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen