Nye 33 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn og unge

Alle tilskuddsmidlene gjennom Nasjonal tilskuddordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen.

Alle midlene gjennom Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er nå fordelt. Det er i 2014 tildelt nær 109 millioner kroner gjennom ordningen.

Nasjonal tilskuddsordning er innført for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Midlene tildeles frivillige organisasjoner, offentlige og private instanser og bydeler. Tilskuddsordningen ble i revidert nasjonal budsjett styrket med 5 millioner kroner, avsatt på Kulturdepartementets budsjett for å redusere forskjeller i kultur- og organisasjonsdeltakelse blant barn og unge.

Ferie for alle blant de største

Tiltaket Ferie for alle i regi av Røde Kors er blant de største tilskuddsmottakerne i ordningen. Organisasjonen har i 2014 blitt tildelt rundt 7,4 millioner kroner fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets budsjett for å kunne gi barn og deres familier gode ferieopplevelser.

Ferie for alle – gjennom statsbudsjettet  2 500 000 kroner
Ferie for alle – nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom         4 945 000 kroner
SUM 7 445 000 kroner

 

Oversikt over tildeling av restmidler - 33 millioner kroner

Oversikt over tildelinger etter enkelttiltak

Tilleggsutlysing - tilskudd til frivillige organisasjoner

 

Oversikt over tildeling av 75 millioner kroner - mai 2014

75 millioner kroner til ferie- og fritidstilbud til barn og unge

Til toppen