Nye arealtall for fulldyrka jord og dyrkbar jord

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Skog og landskap har laget en ny ressursoversikt med arealtall for fulldyrka jord og dyrkbar jord. Ressursoversikten viser at det er 8 700 km2 fulldyrka jord og 13 000 km2 dyrkbar jord. Dette utgjør henholdsvis 2,9 og 4,3 prosent av landarealet i Norge.

 Kart over fulldyrka og dyrkbar jord i Norge.
Kart over fulldyrka og dyrkbar jord i Norge. (Foto: Utarbeidet av Henrik Forsberg Mathiesen/Skog og landskap)

Skog og landskap har laget en ny ressursoversikt med arealtall for fulldyrka jord og dyrkbar jord. Ressursoversikten viser at det er 8 700 km2 fulldyrka jord og 13 000 km2 dyrkbar jord. Dette utgjør henholdsvis 2,9 og 4,3 prosent av landarealet i Norge. 

Formålet med oversikten er å gi et oppdatert bilde av hva som er kartlagt som fulldyrka jord og hva som er kartlagt som dyrkbar jord. Fulldyrka jord er areal dyrket til vanlig pløyedybde og som kan brukes til åkervekster eller til eng som kan fornyes ved pløying. Dyrkbar jord er arealer som ved oppdyrking kan settes i stand til holde krav til fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.