Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye bestemmelser for reguleringen av Øyeren i Akershus og Østfold

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kongen i statsråd har i dag fastsatt nytt manøvreringsreglement for regulering av vannstanden i Øyeren. Med det nye reglementet vil sommervannstanden i Øyeren jevnt over ligge lavere enn tilfellet har vært frem til nå. Dette vil blant annet innebære en viss forbedring for landbruket. Korttidsregulering er uaktuelt om sommeren, men om høsten tillates noe mer variasjon i vannstanden. Det er også satt en nedre grense for tillatt korttidsregulering.

- Jeg mener at den fleksibiliteten som ligger i det nye reglementet er i tråd med Øyerens naturlige variasjoner, og som også er en forutsetning for den store biodiversiteten. Reglementet tar hensyn til brukerinteressene ved Øyeren på en god måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Vedvarende høy vannstand utover naturlige småflommer gir særlig problemer for landbruk i området og for Fetsund Lenser. Det innføres derfor en tappebestemmelse som kan nyttes når vannforholdene medfører en særskilt og uvanlig situasjon til skade eller ulempe for enkelte av brukerinteressene.

Manøvreringsreglement for Øyeren ble fastsatt for 80 år siden. Flombestemmelsene ble endret i 1981 og har ikke vært til behandling i denne omgang. I Øyeren er det et rikt biologisk mangfold. På grunn av et høyt antall fuglearter har området status som Ramsar-område. Ramsar er en internasjonal avtale for bevaring og bærekraftig bruk av våtmarker. I det nye reglementet er de biologiske verdiene og Ramsar-statusen tillagt betydelig vekt, også ved konflikter med andre brukerinteresser.

- Ramsarstatus gir Norge internasjonale forpliktelser for forvaltning av området. Det nye reglementet skal ikke redusere biologiske verdier, men om mulig gi en bedring av økologisk status i Øyeren, sier olje- og energiminister Tord Lien.