Nye evalueringer av musikk- og scenekunstinstitusjoner

Kulturdepartementet har satt i gang tre evalueringer av institusjoner på musikk- og scenekunstfeltet. Evalueringene skal dekke fireårsperioden 2011-2014 og legge særlig vekt på kunstnerisk kvalitet og effektiv ressursutnyttelse.

Oslo-Filharmonien/Foto: Tore Berntsen

På musikkfeltet skal Oslo-Filharmonien og Kristiansand Symfoniorkester/Opera Sør evalueres. Departementet har oppnevnt et ekspertpanel som skal foreta evalueringen. Panelet består av Sten Cranner (leder), Audun Hasti, Gro Bergrabb og Hild Borchgrevink.

På scenekunstfeltet er det Den Nationale Scene, Agder Teater og Teatret Vårt i Molde som skal evalueres. Ekspertpanelet består av Nils Johnson, Nina Lorentzen, Ingjerd Egeberg og Eirik Nilssen Brøyn.

Den Norske Opera & Ballett skal evalueres av et ekspertpanel bestående av Sigrid Røyseng (leder), Gunnar Thon Lossius, Per Erik Veng, Gro Shetelig og Arne Fagerholt.

Orkester- og teaterevalueringene skal være ferdige i juni 2015. Evalueringen av Den Norske Opera & Ballett skal være ferdig i desember 2015.

Til toppen