Nye grønne laksekonsesjoner

Faggruppen for tildeling av grøne løyve har nå gitt tilsagn om tillatelser til lakseoppdrett i Gruppe A, der det tildeles 10 tillatelser i henholdsvis Troms og Finnmark.

Faggruppen for tildeling av grøne løyve har nå gitt tilsagn om tillatelser til lakseoppdrett i Gruppe A, der det tildeles 10 tillatelser i henholdsvis Troms og Finnmark.
 
Tillatelsene tildeles til en fastpris på 10 millioner kroner pr. stk, etter en vurdering basert på kriterier knyttet til lakselus og rømming av oppdrettsfisk.
 
Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans ved eventuelle klager på Faggruppens vedtak, og departementet har derfor ikke ytterligere kommentarer til vedtakene nå. 
 
Nærmere detaljer om Faggruppens vedtak er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets sider