Nye grønne laksekonsesjoner

Faggruppen for tildeling av grøne løyve har nå gitt tilsagn om tillatelser til lakseoppdrett i Gruppe A, der det tildeles 10 tillatelser i henholdsvis Troms og Finnmark.

Faggruppen for tildeling av grøne løyve har nå gitt tilsagn om tillatelser til lakseoppdrett i Gruppe A, der det tildeles 10 tillatelser i henholdsvis Troms og Finnmark.
 
Tillatelsene tildeles til en fastpris på 10 millioner kroner pr. stk, etter en vurdering basert på kriterier knyttet til lakselus og rømming av oppdrettsfisk.
 
Nærings- og fiskeridepartementet er klageinstans ved eventuelle klager på Faggruppens vedtak, og departementet har derfor ikke ytterligere kommentarer til vedtakene nå. 
 
Nærmere detaljer om Faggruppens vedtak er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets sider

Til toppen