Nye midler til forskningsprosjekter gjennom BIONÆR

Forskningsrådet har gjennom BIONÆR-programmet lyst ut nye midler til forskning og innovasjon for norske biobaserte næringer. 170-230 millioner kroner til langsiktig forskning (forskerprosjekt og kompetanseprosjekt for næringslivet(KPN)), og 60-90 millioner kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).

Forskningsrådet har gjennom BIONÆR-programmet lyst ut nye midler til forskning og innovasjon for norske biobaserte næringer. 170-230 millioner kroner til langsiktig forskning (forskerprosjekt og kompetanseprosjekt for næringslivet(KPN)), og 60-90 millioner kroner til innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN).  

Bred utlysning for 2015
Utlysningen som nå er lagt ut, er åpen og mindre sektorrettet enn de tidligere utlysningene. I år ønskes det prosjekter som ligger i skjæringspunktet mellom biologi, produksjon/tjenesteyting og teknologi. Søknadsfristen for prosjektskisse er satt til 2. mai. 

BIONÆR har i tillegg lyst ut innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN). Denne utlysningen er også i år en fellesutlysning mellom BIONÆR og Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidlene over jordbruksavtalen (FFL/JA). 

Om BIONÆR
Forskningsrådets program BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien. Landbruks- og matdepartementet er hovedfinansiør av BIONÆR. 

Gylden hveteåker
Utlysningen som er lagt ut gjennom BIONÆR-programmet, er åpen og mindre sektorrettet enn de tidligere utlysningene. I år ønskes det prosjekter som ligger i skjæringspunktet mellom biologi, produksjon/tjenesteyting og teknologi.. (Foto: ©Jørn Areklett Omre/Samfoto)
Til toppen