Nye samiske veivisere

Tale til Riddu Riđđu-festivalen 2014

Statssekretær Anders Bals presenterte nye samiske veivisere under Riddu Riđđu-festivalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms, fredag 11. juli. Veiviserordningen er etablert for at samisk ungdom selv skal formidle kunnskap om sin hverdag direkte til andre ungdommer.

Buorre eahket – god kveld alle sammen!

Det er en glede for meg å være her på Riddu Riđđu og presentere nye samiske veivisere.

De som skal arbeide som veivisere dette nye året er:

  • Sara Marja Utsi
  • Jon-Christer Mudenia
  • Yvonne-Mari Miniggo
  • Anne Berit Pulk

Veiviserordningen er etablert for at samisk ungdom selv skal formidle kunnskap om sin hverdag til andre ungdommer.

Vi har nå erfaringer med ordningen gjennom 10 år. Jeg husker godt første gang da vi skulle velge de første veiviserne i 2004. Da jobbet jeg på Samisk høgskole med prosjektet samiske veivisere.

Siden den gang har vi sett at veiviserne har gjort en god jobb med å stå fram som representanter for det samiske samfunnet og for samisk ungdom. Dette er en god måte å spre kunnskap om samer og samiske samfunn til andre ungdommer over hele landet.

Når jeg sier 10 års erfaring, så betyr det også at veiviserordningen har 10 års jubileum i år. Jeg håper at det vil gjøre det ekstra spesielt å være veiviser akkurat dette skoleåret. 

Jeg tror det har vært særlig verdifullt at veiviserne har tatt utgangspunkt i sine egne opplevelser av det å være ung same i Norge, og at den enkelte veiviser har fortalt om dette ut fra sitt eget ståsted. Når formidlingen skjer på ungdoms egne premisser, så blir kunnskapen mer interessant.

Denne kontakten er viktig for å spre kunnskap om samene –  om språk, kultur og samfunnsforhold. Den er også i seg selv et positivt bidrag til å dempe fordommer og bedre holdninger til samer.

Jeg tenker det er fint at veiviserne har bakgrunn fra og representerer forskjellige deler av Sápmi. De nye veiviserne har bakgrunn fra reindrift, duodji (husflid og håndverk), reiseliv, utmark, og fjord- og elvesamisk kultur. Når dere jobber i team, så er det viktig at dere er godt samkjørt, og at dere samtidig utfyller hverandre med det dere har å formidle. Jeg forstår det også slik at flere av dere har erfaringer fra arbeid i organisasjoner, særlig ungdomsarbeid, som det kan være godt og nyttig å ha med seg.

Jeg er glad for at stadig flere skoler velger å ta i mot samiske veivisere. Vi ser at de skolene som tar i mot veiviserne får et større utbytte av besøket hvis elever og lærere på forhånd har satt seg inn i temaer som gjelder samisk kultur og samiske samfunnsforhold.

Jeg vil takke Samisk Høgskole for en god organisering av opplegget for de samiske veiviserne. Det har mye å si at man har en faglig og personlig trygghet som ballast når man skal gjøre et arbeid som veiviser. Jeg må si at jeg er glad for Høgskolen har en vanskelig jobb med å velge ut nye veivisere – det betyr at det er mange gode, kvalifiserte søkere!

Det å være her på Riddu Riđđu-festivalen og presentere de nye veiviserne, gir etter min mening en fin ramme og en god start på veivisernes arbeid. Så takk til arrangørene av Riddu Riđđu-festivalen også!

Jeg vil spesielt takke dere som nå går av som samiske veivisere, Anja Regina Fjellheim Labj, Simon Pavall, Inger Biret Kvernmo Gaup, og Tormod Andersen  for den innsatsen dere har gjort. Jeg var så heldig å få treffe dere i vinter, det var et spennende møte.

Og jeg vil samtidig ønske dere som skal overta som nye veivisere, Sara Marja Utsi, Jon-Christer Mudenia, Yvonne-Mari Miniggo, Anne Berit Pulk lykke til med det viktige arbeidet som dere skal gjøre! Takk for at dere vil ta på dere arbeidet med å være samiske veivisere. Jeg håper at det blir et spennende og utfordrende år for dere. Ikke minst håper jeg dere også vil få det morsomt.

Lykke til!

Til toppen