Nye satser i prisutjevningsordningen for melk

Statens landbruksforvaltning (SLF) har vedtatt endringer i satsene i prisutjevningsordningen for melk (PU). Endringene gjelder fra 1. juli 2014. SLF har justert satsene i tre prisgrupper, mens de øvrige satsene i pris- og biproduktgruppene i ordningen videreføres som i inneværende satsperiode.

Fakta om prisutjevningsordningen for melk
Prisutjevningsordningen for melk er en del av markedsordningen for melk. Prisutjevningsordningen skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet.

Om SLF
Statens landbruksforvaltning (SLF) skal ta hånd om direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Melk og smør
Statens landbruksforvaltning (SLF) har vedtatt endringer i satsene i prisutjevningsordningen for melk. (Foto: Colourbox)
Til toppen