Nye småkraftsaker avgjort

Olje- og energidepartementet har avgjort seks klagesaker for små vannkraftverk i Hordaland, Møre og Romsdal, Finnmark og Hedmark fylker.

Det er gitt konsesjoner til fire prosjekter, mens to har fått avslag. Konsesjonene kan bidra med om lag 34 Gigawattimer (GWh) i årlig fornybar energiproduksjon

- Småkraft er viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til. Dette kan bidra til fornybar energiproduksjon tilsvarende årsforbruket til rundt 1700 husstander, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Nærmere omtale av sakene: 

Sesselva kraftverk i Vestnes kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjon til Sesselva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 16,7 GWh. Departementet mener at en utbygging av Sesselva kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for biologisk mangfold, landskap og andre interesser. 

Hennaelva kraftverk i Halsa kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Hennaelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på om lag 4,7 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være større enn ulempene for biologisk mangfold og andre interesser. 

Engdal kraftverk i Halsa kommune i Møre og Romsdal

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til et redusert utbyggingsalternativ for Engdal kraftverk. Departementet mener at NVEs forutsetninger om utelatelse av en overføring og fastsatt plassering av kraftverksinntak er nødvendig av hensyn til landskap, miljø og brukerinteresser. Kraftverket vil med dette bidra med en årlig produksjon på om lag 5,4 GWh. 

Sivertelva kraftverk i Alta kommune i Finnmark

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Sivertelva kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 7,3 GWh. Departementet mener at en utbygging av Sivertelva kraftverk, på nærmere fastsatte vilkår, vil ha akseptable konsekvenser for reindrift og andre interesser. 

Landbekken kraftverk i Stor-Elvdal i Hedmark

Departementet har omgjort Hedmark fylkeskommunes konsesjon til Landbekken kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 1,4 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for biologisk mangfold. 

Fjellstølen kraftverk i Modalen kommune i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om tillatelse til bygging av Modalen kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 6,4 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for landskapsverdier i et verdifullt fjordlandskap.”

Til toppen