Nye statssekretærer i Finansdepartementet

Jon Georg Dale og Fredrik Färber er i statsråd i dag utnevnt som statssekretærer i Finansdepartementet.

Statssekretær Jon Georg Dale (FrP) kommer fra stillingen som statssekretær i Samferdselsdepartementet. Han har tidligere arbeidet som politisk rådgiver for Fremskrittspartiets stortingsgruppe, og har bakgrunn fra næringsmiddelindustrien.

Statssekretær Fredrik Färber (FrP) kommer fra stillingen som statssekretær ved Statsministerens kontor. Han har tidligere vært kommunikasjonssjef for Norsk Rederiforbund, og har hatt ulike stillinger for Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Färber er utdannet cand.mag innen informasjon og samfunnskontakt ved Høgskolen i Hedmark.

Til toppen