Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye viktige tiltak for veteraner

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen presenterte i dag nye viktige tiltak for veteraner (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).
Regjeringen presenterte i dag nye viktige tiltak for veteraner (foto: Asgeir Spange Brekke, FD).

I dag ble oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» lansert. Den inneholder 27 nye tiltak for personell i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv statsråder i fellesskap.

-Jeg ønsker at alle som kan ha behov for oppfølging og hjelp som følge av tjenesten skal få det, sier forsvarsministeren.

-De største utfordringene ligger i dag i møtet med det sivile hjelpeapparatet. Mange har sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som er nødvendig og er godt nok koordinert, sier forsvarsministeren.

For å møte disse utfordringene, skal det nå etableres tyngre nasjonale kompetansemiljøer på veteranenes spesielle erfaringer og behov. Saksbehandlingen i NAV skal sentraliseres for søknader som gjelder internasjonal tjeneste for Norge. Regjeringen vil se på muligheten for å kartlegge helsetilstanden til den enkelte etter to, fem og åtte år for å kunne forebygge og eventuelt følge opp senskader. Og sist, men ikke minst, har planen et fokus på å forenkle overgangen fra tjenesten i Forsvaret til arbeid i sivil sektor.

-Jeg er veldig glad og stolt over alt vi har fått til i denne planen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Jeg tror den vil få betydning i hverdagen for mange av våre veteraner. Nå er det opp til de enkelte departementer og underliggende etater å sette planen ut i livet. Jeg lover at vi skal holde et godt tak i dette fra politisk side, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Mange kom for å høre regjeringens oppfølging av handlingsplanen for veteraner
Mange kom for å høre regjeringens oppfølging av handlingsplanen for veteraner (Asgeir Spange Brekke, FD)

Her kan du laste ned oppfølgingsplanen.

Til toppen