Besøk på Nyhamna i Møre og Romsdal

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte ilandføringstedet Nyhamna på øya Gossa i Aukra kommune, Møre og Romsdal.

F.v: Mark Wildon, A/S Norske Shell, Jan Arve Haugan, Kværner, Monika Hausenblas, A/S Norske Shell, statsråd Tord Lien, ordfører i Aukra Bernhard Riksfjord , Kitty Eide og Gunnar Ervik, A/S Norske Shell(EBM/OED)

Nyhamna-anlegget prosesserer gass fra Ormen Lange-feltet i Mørebassenget i det sørlige Norskehavet. Dette er Norges nest største gassfelt som ligger 120 kilometer nordvest for Kristiansund i Norskehavet og nesten 3 000 meter under havoverflaten. Lisenspartnerne i Ormen Lange er Shell (operatør), Statoil, Petoro, Dong og ExxonMobil.

Nyhamna landanlegg (EBM/OED)

Brønnstrømmen blir prosessert på landanlegget på Nyhamna, hvor den tilbringer knappe 10 minutter, før den eksporteres 1200 kilometer gjennom verdens nest lengste rørledning, Langeled, til Easington sør i England. Ormen Lange forsyner opptil 20 prosent av Storbritannias gassforbruk.

Landanlegget på Nyhamna er lokasjon for et av Norges største industriprosjekter på land, når det skal utvides for å kunne ta i mot gass fra andre felt (Nyhamna Expansion).

Langeled frakter gass til Easington, England. (EBM/OED)

En ny rørledning, Polarled, skal kobles til anlegget på Nyhamna. I første omgang skal denne rørledningen frakte gass fra Statoil-opererte Aasta Hansteen til Nyhamna, men på sikt vil Polarled også kunne gi andre felt muligheten til å knytte seg til prosess- og eksportanlegget på Nyhamna.

(Kilde: www.shell.no)

Til toppen