Nytt forskingssenter for fôrressurser

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gratulerer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Foods of Norway, Norges første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på landbruks- og matområdet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug gratulerer Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med Foods of Norway, Norges første Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på landbruks- og matområdet. 

Effektiv bruk av norske fôrressurser til matproduksjon

Et nytt forskningssenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Foods of Norway, skal utvikle nye fôrprodukter fra skog, landbruk, makroalger samt av biprodukter fra husdyr. Naturlige bioressurser som i seg selv er uegnet til mat kan bli bærekraftige fôringredienser ved hjelp av ny kunnskap og nye metoder. Dette skal bidra til bedre konkurransedyktighet, vekst og økt verdiskaping i norsk akvakulturnæring og norsk landbruk. I tillegg skal senteret utvikle ny, innovativ fôrprosesseringsteknologi. 

- Det er gledelig at Norge nå har fått sitt første senter for forskningsdrevet innovasjon på landbruks- og matområdet. Dette viser at Norge har forskning i verdensklasse. Campus Ås omtales av mange som ”bioøkonomiens vugge i Norge”. Nå forsterker Campus Ås sin posisjon som driver for bioøkonomien. Dette er helt sentralt i å utnytte Norges fortrinn ved at blå og grønn sektor sees i sammenheng, og sammen legger grunnlaget for å utvikle en sterk og bærekraftig næring, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

- Dette kan bidra til at Norge i større grad kan produsere mer fôrressurser til matproduksjon, og gi grunnlag for nye lønnsomme næringer, sier landbruks- og matminister Listhaug. 

Bredt samarbeid om nytt forskningssenter

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertsinstitusjonen for det nye forskningssenteret. Fire institutter ved universitetet er involvert, både fra Campus Ås og Campus Adamstuen. 15 bedriftspartnere er med: Borregaard AS, Yara AS, Norsvin SA, Geno SA, Viken skog SA, Seaweed energy solutions AS, Norilia AS, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norske felleskjøp SA, BioMar AS, Tine SA, Aqua gen AS, Biomega AS, Nortura SA og Animalia, I tillegg skal det etableres samarbeid med flere internasjonale forskningsinstitusjoner, særlig med Universitetet i København. Næringsinteressenter som NHO Mat og landbruk, Innovasjon Norge, Bondelaget og Norsk landbrukssamvirke er også med. 

- Det er svært gledelig at næringslivet er sterkt representert og gir viktige bidrag til næringsutvikling innenfor bioøkonomien. Utvikling av nye metoder og teknologi gjør landbruket mer lønnsomt, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. 

Om Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) skal styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer. Forskningsrådet har bevilget ca. 1,6 milliarder kroner til 17 nye forskningssentre (SFI). Den nye tildelingen utløser forskning for over 3 milliarder kroner de neste åtte årene. Totalt mottok Forskningsrådet 57 søknader fra hele landet. Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer.

Til toppen