Nytt internationalt nettsted mot matsvinn

Tre FNorganisajoner har lansert et nytt globalt nettsted som gjennom informasjonsformidling skal bidra til å minke globalt matsvinn.

FAO, FNs mat- og landbruksorganisasjon FAO, det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) og Verdens Matvareprogram (WFP) har lansert en ny nettportal som skal bidra til å minke matsvinn gjennom informasjonsdeling og diskusjonsfora.

Over 800 millioner mennesker lider under sult i verden i dag, og om lag en tredjedel av verdens matvareproduksjon blir idag til matsvinn. En felles innsats fra de tre organisasjonene skal gjennom informasjonsdeling nå bidra til å minke globalt matsvinn. 

Den nye nettportalen Global Community og Practice (CoP) inngår i et prosjekt finansiert av det sveitsiske byrået for utvikling og samarbeid (SDC). Nettportalen skal dele informasjon og forbindelser mellom offentlig forvaltning, det sivile samfunn og privat sektor. 

Verdens matsvinn kan mette 2 milliarder mennesker

Om lag 30 prosent av den globale matproduksjonen blir til matsvinn. Det tilsvarer ca 40-50 prosent av verdens rotfrukter, frukt og grønnsaker, 20 prosent av oljefrøplanter, kjøtt og meieriprodukter, og om lag 35 prosent av verdens produksjon av fisk. Dette tilsvarer om lag 1,3 milliarder tonn mat - nok til å mette om lag 2 milliarder mennesker.

- Når mat bevares, bevares også ressursene som brukes til å produsere maten. Reduksjon av matkasting og matsvinn bør prioriteres av alle, sier Maria Helena Semedo, visegeneraldirektør i FAOs avdeling for naturressurser. 

Til toppen