Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt marinteknisk senter i Trondheim

Regjeringen har besluttet å etablere en prosjektorganisasjon for et nytt marinteknisk senter, Ocean Space Centre.

– Den nye organisasjon skal være på plass innen sommeren 2014, sier næringsminister Monica Mæland.

Mandag 7. april fikk hun en orientering om prosjektet, samt en omvisning i de hydrodynamiske laboratoriene på Tyholt. Forskningslaboratoriene på Tyholt i Trondheim er over 30 år gamle og det er et stort vedlikeholdsetterslep.

– Denne typen forskning og kompetanse er sentralt for innovasjon og framtidig verdiskaping innen maritime næringer, olje og gassvirksomhet og fiskeri- og oppdrettsvirksomhet. Målet er at Ocean Space Centre skal bli et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi, sier Mæland.

Prosjektet for utredning av et nytt marinteknisk Ocean Space Centre ved Marintek/NTNU i Trondheim har gjennomgått kvalitetssikring som konkluderer med at hovedalternativet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Ocean Space Centre vil nå gå inn i en meget krevende fase med videre utvikling av utbyggingskonseptet. Vi vil foreta et endelig konseptvalg når tilstrekkelige avklaringer om prosjektet er klart, etter planen i 2015, sier Mæland.

Prosjektet Ocean Space Centre skal ledes av et prosjektstyre på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Assisterende departementsråd Arne Røksund vil lede det nye prosjektstyret. Det vil blant andre bestå av representanter for Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Arne Røksund har tidligere erfaring fra Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet, der han blant annet har ledet kampflyprosjektet. Nærings- og fiskeridepartementet vil leie inn en erfaren prosjektleder som skal rapportere til prosjektstyret. Det skal også etablereres en refereransegruppe for alle interessenter.

Til toppen