Nyttig med tettere EU-samarbeid

Av Konstantinos Skenteris, Den norske ambassaden i Aten

– Regjeringen er opptatt av å ha et nært samarbeid med EU. Derfor var det nyttig for meg å delta på EUs uformelle miljøministermøte i Aten. EU er ikke minst en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

– Klima- og miljøspørsmål handler om grenseoverskridende problemer som vi alle må ta ansvar for, sa Tine Sundtoft i sitt innlegg på EUs uformelle miljøministermøte. Foto: Konstantinos Skenteris

– Regjeringen er opptatt av å ha et nært samarbeid med EU. Derfor var det nyttig for meg å delta på EUs uformelle miljøministermøte i Aten. EU er ikke minst en pådriver i de internasjonale klimaforhandlingene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Klima- og miljøministeren deltok 14. mai på EUs uformelle miljøministermøte, hvor klima- og miljøministre fra EU-medlemslandene, kandidatland og EFTA-landene var samlet. Til stede var også EUs kommisær for klimaspørsmål, Connie Hedegaard, og direktøren for FNs miljøprogram (UNEP), Achim Steiner.

Internasjonale forhandlinger
– Vi må ta med oss de gode, konkrete eksemplene til COP21 på hva Europa har fått til. EU må gå foran og vise at vi kan bli enige om en strategi for 2030, sa Connie Hedegaard i sitt innlegg og viste til Europakommisjonens diskusjoner om et nytt rammeverk for klima og energipoltikken mot 2030.

Møtet i Aten inngår i en serie viktige internasjonale miljømøter fram mot klimatoppmøtet i Paris i 2015 (COP21). For et par uker siden var Norge medarrangør sammen med EU om et klimamøte i Brussel. I juni er det ministermøter i Bonn som del av klimaforhandlingene, hvor Sundtoft deltar.

– Klima- og miljøspørsmål handler om grenseoverskridende problemer som vi alle må ta ansvar for. EU er offensive, og da er det viktig å delta i sammenhenger hvor vi har mulighet til direkte dialog og utveksling av synspunkter, sier Sundtoft.

Saken fortsetter under bildet

Klima- og miljøministre fra EU-medlemslandene, kandidatland og EFTA-landene var samlet til EUs uformelle miljøministermøte
Klima- og miljøministre fra EU-medlemslandene, kandidatland og EFTA-landene var samlet til EUs uformelle miljøministermøte. Foto: Konstantinos Skenteris

For tiden har Polen presidentskapet i de internasjonale klimaforhandlingene. Sundtoft møtte også COP-president Marcin Korolec for å snakke om det kommende klimamøtet i Bonn.

– Vi er en pådriver for en internasjonal klimaavtale, og det er viktig at vi samarbeider tett med de som arrangerer møtene, slår Sundtoft fast.

Nært samarbeid med EU
Havmiljø var også tema på ministermøtet. Havområdene er truet av forurensning, forsøpling, forsuring og klimaendringer. Sundtoft trakk fram at «det er viktig å utvikle et integrert økosystembasert system for havmiljøet.»

EU har utviklet dette gjennom havmiljødirektivet. Norge har utviklet sin parallell i integrerte og økosystembaserte forvaltningsplaner. Det totale miljøpresset skal ikke true marine omgivelser.

Hensikten med forvaltningsplanene er å skaffe rammeverk for bærekraftig bruk av naturressurser i marine områder.

– Jeg er glad for at Norge og EU har et godt samarbeid om marin miljøpolitikk. Vi deler begge et ønske om bærekraftig «blå vekst», sa Sundtoft i sitt innlegg.

Bidrar gjennom EØS-midlene
Norge innlemmer mye av EUs miljølovgivning i eget regelverk gjennom EØS-avtalen. Samtidig bidrar Norge med midler til miljø-, klima- og kulturarvprogrammer i mottakerlandene under EØS-finansieringsordningene (EUs 12 nyeste medlemsland samt Hellas, Spania, Portugal og Kroatia). EØS-midlene innen klima-, miljø- og kulturarv utgjorde 200 millioner euro i perioden 2009-2014.

Blant eksemplene på miljøprosjekter Norge bidrar til å finansiere gjennom EØS-midlene er et program i Hellas for bærekraftig forvaltning av hav- og vannressurser. Prosjektets mål er å overvåke, varsle og samle maritime data for de greske sjøene og Middelhavet. Informasjonssystemet skal bidra til politikkutforming og målet om «blå vekst» i samsvar med EUs handlingsplan for marin strategi. Søtten til prosjektet utgjør 9,51 millioner euro.

Mer informasjon
Les mer om Norges samarbeid med EU på miljø- og klimafeltet

Bred deltagelse på EUs uformelle ministermøter
Regjeringen har deltatt på mange EUs uformelle ministermøter i regi av det greske EU-formannskapet dette semesteret. Her kan du lese møtene andre statsråder og statssekretærer har deltatt på i Aten dette halvåret:

Til toppen