Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

OECD publiserer ny landrapport om Norge

OECDs generalsekretær Angel Gurría besøker i dag Oslo for å legge fram organisasjonens toårlige landrapport om norsk økonomi. I rapporten diskuterer OECD blant annet tiltak for å løfte produktiviteten i norsk økonomi.

- Etter flere år med lav produktivitetsvekst i Norge ønsker jeg OECDs diskusjon av produktivitet og entreprenørskap velkommen. Dette er høyt på Regjeringens dagsorden. Regjeringen vil styrke produktiviteten og vekstevnen i økonomien. De første grepene tok vi allerede i budsjettet for 2014. Vi gjennomførte vekstfremmende skattelettelser og flyttet bruken av penger mot investeringer i samferdsel og kunnskap. Jeg er glad for å se at OECD støtter oss i dette, sier finansminister Siv Jensen.

- OECD er også helt på linje med Regjeringen når de understreker hvor viktig det er at offentlige utgifter brukes effektivt. Jeg er glad for at OECD anbefaler et lavere skattenivå, helt på linje med regjeringens ambisjon. OECD mener også formuesskatten svekker norske entreprenørskap. Ved å redusere skattenivået kan vi bidra til å styrke vekstevnen i norsk økonomi, sier finansministeren.

Organisasjonen skriver også om behovet for å redusere risikoen for finansielle ubalanser. OECD peker på at høye boligpriser og høy gjeld blant husholdningene kan utgjøre en risiko for den finansielle stabiliteten.

- Jeg merker meg OECDs støtte til Regjeringens tiltak for å styrke finansmarkedsreguleringen. Vi har nylig innført en motsyklisk kapitalbuffer som er satt til 1 pst. fra og med 30. juni 2015. Dette kommer i tillegg til innfasingen av de nye kapitalkravene som trådte i kraft i fjor. Den motsykliske kapitalbufferen er et nytt virkemiddel. OECD peker på at det er viktig å følge med på hvordan tiltaket virker, og foreta nødvendige justeringer dersom det ikke har tilsiktet effekt. Dette er i tråd med vår egen tenking og politikk, sier finansministeren.

 

Les mer:

Til toppen