Offentleg søkjarliste til embetet som fylkesmann i Troms

Dette innhaldet er meir enn 6 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Søknadsfristen til ledig embete som fylkesmann i Troms gjekk ut 8. april 2014. Sju har søkt embetet, tre kvinner og fire menn.

Søknadsfristen til ledig embete som fylkesmann i Troms gjekk ut 8. april 2014. Sju har søkt embetet, tre kvinner og fire menn.

Namn Alder   Kommune     Noverande stilling
Eva Larsen 49   Kvalsund     Personalleiar
Jan-Gunnar Winther 51   Tromsø     Direktør
Elisabeth Aspaker 51   Harstad     Statsråd
Bård Magne Pedersen     57   Tromsø     Assisterande fylkesmann
Øyvind Korsberg 54   Tromsø     Stortingsrepresentant Troms
Bård Vidar Kristensen 32   Narvik     Kokk
Mariam Rapp 52          Tromsø         Tidligare fylkesråd


Fylkesmannen er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningsliner frå Storting og regjering. Fylkesmannen er eit viktig bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter.

Fylkesmannen er administrativt underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.