Økonominytt for november fra EU-delegasjonen

Av finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I høstens tredje utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker presenterer sin investeringspakke på 315 milliarder euro til Europaparlamentet i Strasbourg 26. november. Foto: The European Union 2014

I høstens tredje utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om den siste tids utvikling på økonomi- og skatteområdet i Europa.

TRYKK HER for å lese Økonominytt

I Økonominytt for november blir det redegjort for den økonomiske utviklingen i EU, samt Juncker-kommisjonens plan på 315 milliarder euro for å øke offentlige og private investeringer og skape ny vekst. Det europeiske semester, EUs viktigste middel for samordning av den økonomiske politikken, omtales også. Vurderingen av om Frankrike, Italia og Belgia skal ilegges sanksjoner for brudd på EUs budsjettregler er utsatt til mars 2015.

På skattesiden omtales forslaget om omgåelsesklausul i mor/datterdirektivet, det utvidede samarbeidet med en avgift på finanstransaksjoner, stillstanden i arbeidet med et standardisert merverdiavgiftskjema, initiativet fra Frankrike, Tyskland og Italia om å innføre et EU-forankret BEPS-direktiv, samt enkelte andre saker.

 
Strukturen til Junckers investeringspakke på 315 milliarder euro. Figur: The European Union 2014
Til toppen