Økonominytt for oktober fra EU-delegasjonen

Av finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad, EU-delegasjonen

I høstens andre utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om de viktigste hendelser på økonomi- og skatteområdet i Europa.

Den nye Europakommisjonen for 2014-2019, under ledelse av Jean-Claude Juncker. Økonomisk vekst står i sterkt fokus hos den nye Kommisjonen. Foto: EU Commission

I høstens andre utgave av Økonominytt fra EU-delegasjonen i Brussel kan du lese om de viktigste hendelser på økonomi- og skatteområdet i Europa.

TRYKK HER for å lese Økonominytt fra finansrådene Astrid Erlingsen og Bjarne Stakkestad ved EU-delegasjonen i Brussel.

Av innholdet kan nevnes:
• Forventningene til økonomisk utvikling i EU samt Eurobarometerets spørreundersøkelse om viktige økonomiske forhold i euroområdet.
• Den europeiske sentralbankens stresstest av banker i euroområdet.
• Drøftingene i Eurogruppen og ECOFIN om økonomisk politikk, med spesielt fokus på Frankrikes og Italias budsjettplaner for 2015.
• Aktuelle skattespørsmål, med fokus på den siste utviklingen i arbeidet med automatisk informasjonsutveksling, debatten i ECOFIN om energiskattedirektivet, samt saker om skattesystemer i medlemslandene og aktuelt arbeid på merverdiavgiftsområdet.
• Du kan også lese om det pågående arbeidet med å vedta EUs budsjett for 2015.

Til toppen