Statsbudsjettet 2015:

Økt bevilgning til post- og telekommunikasjon

Regjeringen foreslår å bevilge 717 millioner kroner til post- og telekommunikasjon. Dette er en økning på 30 prosent fra saldert budsjett 2014. Økningen kommer av behovet for økt kjøp av post- og banktjenester og økt tilskudd til telesikkerhet- og beredskap.

Regjeringen foreslår å bevilge 717 millioner kroner til post- og telekommunikasjon. Dette er en økning på 30 prosent fra saldert budsjett 2014. Økningen kommer av behovet for økt kjøp av post- og banktjenester og økt tilskudd til telesikkerhet- og beredskap.

Til posttjenester foreslår regjeringen 418 millioner kroner, en økning på 55 prosent fra 2014. Økningen skyldes økt behov for økt kjøp av ulønnsomme post- og banktjenester som følge av kraftig nedgang i postforsendelser.  Formålet med midlene er å sikre et likeverdig tilbud av grunnleggende posttjenester av høy kvalitet og til rimelige priser i hele landet.

For å gjøre ekomnettene mer robuste og styrke beredskapsevnen, er det foreslått 75,8 millioner kroner til telesikkerhet og beredskap, en økning på 17 millioner kroner fra saldert budsjett 2014. Videre blir det foreslått 50 millioner kroner i tilskudd til bredbåndsutbygging.

Regjeringen foreslår videre å bevilge 173,1 millioner kroner til drift av Post- og teletilsynet.

Til toppen