Økt omsetning av økologisk mat

Veksten i omsetning av økologiske varer fortsatte i 2013, og er nå på 1,35 milliarder kroner i dagligvarehandelen. Den sterke omsetningsveksten de siste årene er med på å drive produksjonen opp i enkelte sektorer.

Mens det økologiske arealet falt til 5,3 prosent av det totale landbruksarealet, økte antallet økologiske dyr. I antall var det størst vekst for verpehøns (+ 27 000), mens det ble 1 900 flere økologiske sauer og lam. Det er sistnevnte gruppe som har den største andelen økologisk, med en andel på nærmere fem prosent av totalen. Innenfor svineproduksjon er den økologiske andelen svært liten, på bare 0,3 prosent.

Vesentlig omsetningsøkning
Omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandelen økte med 16 prosent i 2013. Dermed har omsetningen av økologisk mat totalt økt med nesten 1 milliard kroner de siste sju årene.

Økologiske meieriprodukter og grønnsaker er de største salgsvarene. Frukt, bær og nøtter økte salget med nesten 50 prosent fra 2012, men har bare en prosent av totalsalget innenfor sin gruppe. Men det er egg som har størst andel økologisk omsetning, med nesten seks prosent av det totale eggsalget.

Det var også en god økning i det økologiske salget gjennom andre kanaler (14,3 prosent), hvorav salg til storhusholdning økte med 22,4 prosent.

Egg på brett
Veksten i omsetning av økologiske varer fortsatte i 2013, og er nå på 1,35 milliarder kroner i dagligvarehandelen. (Foto: Colourbox)
Til toppen