Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økt satsing på høyere utdanning

Regjeringen styrker satsingen på kvalitet i høyere utdanning og forskning. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015. Det er en realvekst på over to prosent fra 2014.

Regjeringen styrker satsingen på kvalitet i høyere utdanning og forskning. Totalt foreslår regjeringen å bevilge 30,9 milliarder kroner til universiteter og høyskoler i 2015. Det er en realvekst på over to prosent fra 2014.

 

– Regjeringen prioriterer utviklingen av verdensledende fagmiljøer i høyere utdanning og forskning. Vi gir også friske penger til arbeidet med å lage en ny struktur i sektoren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Regjeringen satser på utvikling av verdensledende fagmiljøer og foreslår 100 millioner kroner til blant annet rekruttering av internasjonale toppforskere. Regjeringen foreslår også 85 millioner kroner til oppgradering av universitetsbygg. Det forutsettes at institusjonene legger inn en tilsvarende egenandel til oppgraderingen. 

Regjeringen foreslår også å øke satsingen på sterkere institusjoner som utnytter ressursene mer effektivt med 25 millioner kroner. Totalt bevilges det dermed 75 millioner kroner til prosessen rundt ny struktur i sektoren. 

Regjeringen foreslår å innføre en varig styrking av utstyr til sykepleier- og ingeniørutdanningene med 30 millioner kroner årlig. Det vil gi studentene bedre tilgang på utstyr som de møter senere i arbeidslivet.  Videre foreslår regjeringen 57 millioner kroner til nye rekrutteringsstillinger, primært i profesjonsutdanningene. 

Regjeringens mål om å avbyråkratisere og effektivisere offentlig sektor gjelder også universiteter og høyskoler. Budsjettrammen til sektoren kuttes med om lag 150 millioner kroner. Dette bruker regjeringen til nye satsinger på utdannings- og forskningsfeltet. 

Det foreslås at det åpnes for innføring av studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits. Det er opp til hver enkelt institusjon å kreve eventuell egenbetaling fra studentene fra disse landene. Innføring av ordningen følges av et kutt i institusjonenes rammer på 80,5 millioner kroner i 2015. Regjeringen ønsker en mer målrettet bruk av statens penger, og dette vil gi muligheter til å prioritere andre viktige satsinger i sektoren.

Til toppen