Økt tømmerhogst første halvår 2014

Tømmeravvirkningen første halvår 2014 endte på 5,15 millioner kubikkmeter. Dette er 9,3 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Tømmeravvirkningen første halvår 2014 endte på 5,15 millioner kubikkmeter. Dette er 9,3 prosent mer enn i samme periode i fjor. Gode sagtømmerpriser er trolig en viktig årsak til det høye avvirkningsnivået. Bruttoinntekt av tømmersalget første halvår i 2014 var 1,78 milliarder kroner, opp hele 23,6 prosent sammenlignet med første halvår 2013.

Verdiskapingen dette tømmeret representerer i videreforedlingen kan være 12 ganger høyere enn denne bruttoverdien. Tre fjerdedeler av volumene er fra granskog.

God prisutvikling for sagtømmer
i juni 2013 snudde den negative trenden for sagtømmerprisene. På ett år har sagtømmerprisene for gran og furu økt med henholdsvis 73 og 70 kroner pr kubikkmeter. I juni 2014 var sagtømmerprisene på gran 450 kroner pr kubikkmeter og furu 459 kroner pr kubikkmeter.

Skogsarbeider med motorsag
Gode sagtømmerpriser er trolig en viktig årsak til det høye avvirkningsnivået. Bruttoinntekt av tømmersalget første halvår i 2014 var 1,78 milliarder kroner, opp hele 23,6 prosent sammenlignet med første halvår 2013.(Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen