Økte internasjonale hvete- og maispriser

FAOs (FNs mat- og landbruksorganisasjons) prisindeks på landbruksvarer viser samlet uendret nivå fra september til oktober. Mens indeksene for kjøtt og meierivarer gikk ned, steg indeksen for korn, matoljer og sukker. Matprisindeksen har falt siden april til og med september, grunnet prisfall på meierivarer, korn og sukker.

FAOs prisindeks på kjøttvarer gikk ned i oktober. Prisen på svin i Danmark gikk ned fra september, og har ligget på et stabilt lavt nivå de siste fire ukene. Både danske og tyske priser på storfe gikk ned i oktober.

Prisen på meieriprodukter fortsetter å falle

Tyske noteringer viser at prisene på meierivarer i EU går ned. FAOs prisindeks på meieriprodukter på verdensmarkedet falt med 3,5 poeng ned til 184,3 poeng fra september til oktober. Prisnivået er betydelig lavere enn på samme tid i fjor.

Hveteprisene steg i oktober

Internasjonale hvetepriser og maispriser steg i oktober. Prisøkningen på hvete var blant annet drevet av valutasvingninger og økt pris på mais og soya. Forsinket høsting i USA og forsinket såing i Brasil har bidratt til prisoppgangen på mais og soya.

Maiskolbe
Internasjonale hvetepriser og maispriser steg i oktober. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)
Til toppen