Olavsrosa til Norsk Hesteavlsseter

Under en tilstelning i Sikkilsdalen fikk Norsk Hesteavlsseter ved Norsk Hestesenter gleden hedersmerket Olavsrosa. Det er stiftelsen Norsk Kulturarv som bestyrer det nasjonale kvalitetsmerket.

Under en tilstelning i Sikkilsdalen fikk Norsk Hesteavlsseter ved Norsk Hestesenter gleden hedersmerket Olavsrosa. Det er stiftelsen Norsk Kulturarv som bestyrer det nasjonale kvalitetsmerket. 

Olavsrosa har en sterk profil i formidlinga av den nasjonale kulturarven. Stiftelsen Norsk Kulturarv har som motto: vern gjennom bruk. Olavsrosa er gitt for god ivaretaking av norske hesteavlstradisjoner med særlig vekt på dølahesten. 

Norsk hesteavl styres av Norsk Hestesenter (NHS), og fra 1989 har NHS hatt ansvaret for Norsk Hestavlsseter. Utfordringen framover blir å ta vare på og utvikle tradisjonene som denne formen for hesteavl representerer. Det er også et viktig arbeid framover å ta vare på framtidig hesteavl i Norge, og i særdeleshet en sunn avl av våre nasjonale hesteraser dølahesten, fjordhesten, nordlandshesten/lyngshesten og kaldblodstraveren. 

Hestens rolle i Norge er totalt endret, men hesten har funnet sin rolle i et Norge der folk har kortere arbeidstid, økt levestandard og mer fritid. Hestenæringen antas å gi rundt 12 500 årsverk.

Til toppen