Olje- og energiminister Tord Lien innledet på IO-konferansen

Olje- og energiminister Tord Lien innledet tirsdag på den internasjonale IO-konferansen for forskere og næringsliv innen petroleumssektoren i Trondheim. I sin tale fremhevet han den sentrale betydningen av forskning og innovasjon i denne næringen.

- Den norske oljeeventyret er resultatet av en betydelig innsats fra alle involverte parter – oljeselskapene, leverandørindustrien, myndighetene og ikke minst forskningsmiljøene, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråd Lien hadde også et møte med representanter fra det brasilianske oljeselskapet Petrobras hvor blant annet den norsk-brasilianske forskningsavtalen ”Brazil-Norway in the 21st Century”,  BN21,  ble diskutert. Avtalen ble i signert på myndighetsnivå i fjor, og det jobbes nå med å viderutvikle samarbeidet med næringen og forskningmiljøene i de to land.

- Regjeringen er opptatt av å styrke innsatsen innen forskning og teknologiutvinning, også internasjonalt. Det norsk-brasilianske forskningsavtalen BN21 er et godt eksempel på et gjensidig nyttig og viktig samarbeid, sier olje- og energiminster Tord Lien.

Talen kan du lese her.

Olje og energiminster Tord Lien snakket om det økende samarbeidet mellom Norge og Brasil innen petroleumsektoren. Norge og Brasil har like teknologiutfordringer på sine kontinentalsokler, i tillegg til at begge landene har verdensledende forskningsmiljøer og leverandørbedrifter. Dette bidrar til gjensidig nytte av samarbeidsprosjekter. (Rist/OED)

Til toppen